Solventia 2020

Oy Solventia Ab erbjuder bokförings- och redovisningstjänster speciellt för medelstora och små företag. Företaget erbjuder även ekonomiförvaltning-  och inkassoadministrativa tjänster samt personal uthyrning. Företaget har åtta anställda och ca. 90 kunder.

Oy Solventia Ab har erfaren och kunnig personal. Vi arbetar utgående ifrån kundens behov samt utvecklar vår verksamhet enligt kundens önskemål. Kundinriktad service är företagets grund, vilken i sin tur ger ypperliga tillväxtmöjligheter.

Tilläggsinformation: Seri Hakola, tel 09 4241 4610